Lausunnot

Ratamestareiden lausunto

Keskimatkan aluemestaruudet ratkotaan Vetelissä, Patanan Valkiakallion alueella. Maasto on monipuolinen sekoitus erilaisia maastoja. Kallioalueet vaativat tarkkaa kartanlukua ja varovaisuutta etenkin sateella.Hyväkulkuinen kangasmetsä tarjoaa vauhdikkaita pätkiä mutta löytyy myös hidaskulkuisempaa pohjaa sekä suota ja tiheikköjä. Metsissä tehdyt metsänhoitotyöt saattavat myös hidastaa etenemistä.

Alueella on paikoin runsaasti ajouria sekä polkuja ja metsäautoteitä. Kaikkia uria ei ole merkitty karttaan. Korkeuseroja löytyy kaikilta radoilta. Myös lasten ja nuorten radoissa on huomioitu maaston vaihtelevuus ja tarjolla on pitkää vauhtiväliä sekä lyhyttä rytmikästä rastinottoa. Reitinvalintoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Rastipisteitä on melko lähekkäin, joten tarkkuutta koodien kanssa ihan kaikilla radoilla.

Molemmat lähdöt sijaitsevat kilpailukeskuksen läheisyydessä.

Tervetuloa!

Ratamestarit Sami ja Tanja

 

Valvojan ja kartantekijän lausunto (kommentteja)

Keskimatkan aluemestaruudet ja kansalliset ratkotaan Vetelissä, Valkiakallion maastossa.

Maastollisesti alue soveltuu hyvin keskimatkan kilpailuun ja testaa monipuolisesti suunnistustaitoja. Pääosin maasto on hyväpohjaista ja sallii kovan vauhdin pidon.

Kalliokuvaus on ohjeellinen ja kalliot osittain sammalen peittämiä. Kalliot on sateisen kesän jäljiltä erittäin liukkaita ja on aihetta varovaisuuteen. Samoin kannattaa varoa jyrkänteitä sillä ne ovat kallioilla.

Kivikuvauksessa olen pitänyt 1 m tasoa, mutta ratamestarit olivat ottaneet vanhan kartan pohjalta pienempiä kiviä rastipisteiksi ja ne on lisätty kartalle.

Ajourista on kuvattu selkeästi havaittavat ja uudet urat.

Rasteja on paljon ja lähekkäin, joten syytä olla tarkkana ja tarkistaa koodit hylkäysten välttämiseksi.

Rastireittirata kiertää muiden ratojen seassa, joten älkää juosko siimaria poikki, jotta pienimmätkin selviävät maaliin.

 

Eero Kattilakoski

Valvoja ym.