Kilpailukutsu/ Tävlingsinbjudan

(på svenska ↓)

 

Avoin FSOM, E-P:n, K-P:n ja ÖID:n hiihtosuunnistuksen Am-keskimatka ja pitkä matka Vetelissä 11.-12.3.2017

 

Säännöt ja ohjeet

Kilpailuissa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita.

 

Sarjat, matkat, radat, lähdöt

lauantai 11.3. keskimatka, sunnuntai 12.3. pitkä matka

Sarjat: H ja D 11, 13, 15, 17, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 Kunto A ja B

Ratojen pituudet ovat ohjeaikojen mukaiset. Ensimmäinen lähtö molempina päivinä klo 11.00

 

Leimaus

Kilpailussa käytetään emit-leimausta.

 

Kartta ja maasto

Hiihtosuunnistuskartta 2/2017,  keskimatka  1:10000, pitkä matka 1:12500.

Maasto on pääosin sama kuin SM-keskimatkalla kaksi viikkoa aiemmin.

 

Opastus

Valtatie 13:lta Vetelin keskustan kohdalta.

 

Kilpailukeskus ja pysäköinti

Kilpailukeskus on Vetelin liikuntakeskus. Pysäköinti kilpailukeskuksessa.

 

Ilmoittautuminen

Suunnistusliiton Irma-järjestelmään viimeistään ma 6.3. Jälki-ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 8.3.  1,5-kertaisin maksuin. Kuntosarjojen ilmoittautuminen paikan päällä.

 

Osanottomaksut

Alle 17-vuotiaat 12 €, muut 18 €; kuntosarjat 12 €.

 

Palvelut

Kilpailukeskuksessa ensiapu; kahvio ja makkaraa; WC; peseytyminen.

 

Palkinnot

FSOM-mitalit. Jokaisella alueella omat am-mitalit. Palkintojen jaosta ilmoitetaan kilpailuohjeessa ja kuulutuksella.

 

Mahdolliset muutokset

Lumitilanteen mahdollisesti aiheuttamista muutoksista ilmoitetaan Alajärven Ankkurien ja Vetelin Urheilijoiden kotisivuilla.

 

Toimihenkilöt

Kilpailun johtaja      Raimo Haapalehto       040-7721623    raimo.haapalehto@veteli.fi

Ratamestari              Heikki Kujanpää           040-7210492   hekujanp@japo.fi

Tiedottaja                  Jyri Myllymäki             050-5790105    jyri.myllymaki@veteli.fi

Tulospalvelu              Jari Kivimäki

Valvoja                        Eero Kattilakoski, KP-V  040-8676754

 

Tervetuloa!

 

Alajärven Ankkurit, Vetelin Urheilijat, Finlands Svenska Orienteringsförbund

 

 

FSOM på medel- och långdistans i skidorienterinb och districksmästerskap för ÖID, K-P och E-P den 11-12.3.2017 i Vetil

 

Regler och direktiv

I tävlingarna följs Finlands Orienteringsföbunds grenleger och av arrangörerna givna direktiv.

 

Klasser, distanser, banor och start

Lördagen 11.3. medeldistans och på söndagen 12.3 långdistans.

Klasserna: H och D 11, 13, 15, 17, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 samt Motionsklass A och B.

Banlängderna är enligt idealtider. Första start är på båda dagarna kl. 11.00

 

Stämplingssystem

I tävlingarna används emit-stämplingssystem.

 

Karta och terräng

Skidorienteringskarta 2/2017, skala på medeldistansen 1:10000 och på långdistansen 1:12500. Terrängen är i stort sätt samma som på FM medeldistansen två veckor tidigare.

 

Vägvisning

Från riksväg 13 vid Vetils centrum.

 

Tävlingscentral och parkering

Tävlingscentralen är Vetils idrottscentrum. Parkering finns i tävlingscentralen.

 

Anmälning

Via SSL Irma anmälningssystem senast måndagen 6.3. Efteranmälan senast onsdagen 8.3. med 1,5-faldiga avgifter. Anmälningen till motionsklasser sker på plats.

 

Deltagavgifter

Under 17-åringar 12 €, andra 18 €; motionsklasserna 12 €.

 

Service

I tävlingscentralen finns första hjälp, kantin/café och korv, WC, duschmöjligheter.

 

Pris

FSOM-medaljer; i districksmästerskap medaljer för varje districkt. I tävlingsdirektiven meddelas närmare om prisutdelning,

 

Möjliga förändringar

Om möjliga förändringar förorsakade av snöläget meddelas på Alajärven Ankkurits och Vetelin Urheilijats hemsidor.

 

Funktionärer

Tävlingsledare   Raimo Haapalehto     040-7721623    raimo.haapalehto@veteli.fi

Banläggare         Heikki Kujanpää          040-7210492   hekujanp@japo.fi

Informatör         Jyri Myllymäki             050-5790105   jyri.myllymaki@veteli.fi

Resultatsservice  Jari Kivimäki

Övervakare        Eero Kattilakoski, KP-V  040-8676754

 

Välkomna!

 

Alajärven Ankkurit, Vetelin Urheilijat, Finlands Svenska Orienteringsförbund